Korte historiek

Met de bouw van het nieuwe sportcomplex komt voor volleybalclub Amigos een lang uitgestelde droom in vervulling. Waar het oorspronkelijk de bedoeling was, om in dit complex een (beperkte) ‘krachthonk’ voor de fanatiekelingen onder onze volleyballers te voorzien, heeft dit aspect gaandeweg een heel andere dimensie gekregen. 

Naarmate het project concreter werd, werden ook de (operationele) kosten om het project te realiseren duidelijker. Om het totaalplaatje financieel haalbaar te maken moest creatief gezocht worden naar inkomstenbronnen. Het idee dat volleybalclub Amigos misschien ipv de oorspronkelijke ‘krachthonk’ , een grotere ruimte zou kunnen voorzien om deze als fitnessclub, dus ook beschikbaar te stellen voor niet leden van volleybalclub Amigos, uit te baten, werd al eens geopperd. 

Omdat volleybalclub Amigos het principe “schoenmaker blijf bij je leest” huldigt, werd echter lang geaarzeld. Na een goeie brainstorm en het engagement van Michel (SportMed – Er liep reeds een soortgelijk project in Arendonk) om zich achter dit project te zetten, had het bestuur het geloof voldoende expertise in huis te hebben om dit project een kans te geven. 

Er werd een concept uitgewerkt dat de goedkeuring van het bestuur kon wegdragen en waarmee, met beperkte risico’s, Amigos haar eigen fitnessclub kan uitbaten.

Private Fitness Amigos was geboren.

Meteen is Amigos de eerste volleybalclub in het land die een eigen fitness uitbaat !

321
Project this year
98
Current clients
981
Lorem ipsum dolor
9
team members